CÔNG TY TNHH TESU VIỆT NAM

0903941430

Khách sạn Đại Phú Gia

Công trình: Khách sạn Đại Phú Gia

Địa chỉ : Khu C – Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định