CÔNG TY TNHH TESU VIỆT NAM

0903941430

Triển lãm hợp tác với LUBI tại Việt Nam

Triển lãm hợp tác với LUBI tại Việt Nam.

Nhằm tiếp cận thị trường Việt Nam, LUBI đã kết hợp cùng TESU để tham gia triễn lãm SECUTECH được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.