CÔNG TY TNHH TESU VIỆT NAM

0903941430

Trụ sở Huyện Ủy, trụ sở HĐND – UBND, Hội trường và Trụ sở khối đoàn thể huyện Phú Riềng

Trụ sở Huyện Ủy, trụ sở HĐND – UBND, Hội trường và Trụ sở khối đoàn thể huyện Phú Riềng

Địa chỉ : xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước